Жикишон 2012

Тре­ће­на­гра­ђе­на песма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ на тему „Сре­ћа у несре­ћи“:

СРЕЋА У НЕСРЕЋИ

Ех што нисам пла­ви кит
Ни од чега да сам сит
Само весла ја да сисам
Па да гла­дан више нисам.
Напу­нио ја бих сто­мак
Кани­сте­ром од бен­зи­на
Кон­зер­ва­ма сјај­ног лима.
У трбу­ху моме
Да се копља ломе!
Ал’ кад мислим мало дуже
Не цве­та­ју ни киту руже:
Насу­ка се кад је пли­ма
Све мање их у мору има
Сма­тра­ју их нема­ни­ма…
Макар био вазда сит –
Нећу да сам пла­ви кит.
Пре­ко све­га ја ћу пре­ћи,
Бити човек –
То је сре­ћа у несре­ћи.
Водио сам живот пасји
И трпио мага­ре­ћи,
Зато сада могу рећи:
Нећу живот неки тре­ћи
Већ нај­бо­љи тако­ре­ћи,
Бити човек – то је сре­ћа у несре­ћи!

Кла­ра Бра­ић Самар­џић (Бео­град)