Жикишон 2015

Побед­нич­ки афо­ри­зам за награ­ду „Зоран Матић Мазос“ на тему кари­ка­ту­ре Нико­ле Ота­ша:

Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

У оче­ки­ва­њу да нас уве­де у мир­ну луку,
вођа нас је насу­као на брдо обе­ћа­ња!

Зоран М. Јова­но­вић (Леско­вац)