Жикишон 2014

Побед­нич­ки афо­ри­зам за награ­ду „Зоран Матић Мазос“ на тему кари­ка­ту­ре Зора­на Мати­ћа Мазоса:

Карикатура аутора Зорана Матића Мазоса (1960-2010), тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2014"

Заве­са је спу­ште­на, уга­си­те светло.
Да нам не иза­ђу на бис!

Зоран Јова­но­вић (Леско­вац)