Алманах афористичара

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра је про­је­кат у који су укљу­че­ни афо­ри­сти­ча­ри који се при­ја­ве на рас­пи­са­ни кон­курс, а у коме уче­ству­ју осим са радо­ви­ма и пар­ти­ци­пи­ра­њем у изда­ва­њу књи­ге. Изда­те књи­ге носе назив „Афо­те­ка“. Обја­вљу­је се по потреби.

О... КУА Артија

Књижевно-уметничка асоцијација "Артија" је невладино и непрофитно удружење са седиштем у Параћину, које се бави остваривањем циљева у области књижевности, уметности и културе и делује на територији Републике Србије. Основано је 29. фебруара 2012. године.

Пријава

Пријавите се на нашу е-маил листу за добијање новости.