Сатирична позорница Жикишон

Мани­фе­ста­ци­ја на којој насту­па­ју сати­ри­ча­ри, хумо­ри­сти и кари­ка­ту­ри­сти, а којој прет­хо­ди кон­курс за сати­ру и хумор „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“, где поред награ­ђе­них ауто­ра насту­па­ју и ауто­ри по пози­ву. Орга­ни­зу­је се сва­ке годи­не у новембру.

О... КУА Артија

Књижевно-уметничка асоцијација "Артија" је невладино и непрофитно удружење са седиштем у Параћину, које се бави остваривањем циљева у области књижевности, уметности и културе и делује на територији Републике Србије. Основано је 29. фебруара 2012. године.

Пријава

Пријавите се на нашу е-маил листу за добијање новости.