Слободан Срдић - Спомен трака

Жикишон 2011

Прво­на­гра­ђе­на песма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2011“ на тему „Живот пре и после смрти“:

БЕЗ ЖИВОТА

Ни при­је ни послије
то није дилема
захва­љу­јућ’ власти
живо­та нам нема.

Зашто је тако
одго­вор се нуди:
на вла­сти су увијек
поква­ре­ни људи.

Поква­ре­ни о нама
резо­ну­ју ‘вако:
Ми смо за вас све
а ви за нас свако!

При­је кле­те смрти
обе­ћа­ња празна
посли­је смр­ти постају
обе­ћа­ња тазна.

И све тако у круг
за власт је дивота:
она је без брига
а ми без живота!

Вељ­ко Рај­ко­вић (Под­го­ри­ца, Црна Гора)