Карикатура аутора Горана Ћеличанина

Жикишон 2013

Тре­ће­на­гра­ђе­на песма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и уметност“:

КУКУРИКОС ЕСПЕРАНТОС

Поста­вио певац мамац
свом ком­ши­ји пре­ко гране
ал’ ком­ши­ја био Немац
не разу­ме срп­ске ране.

Енгле­зу се тад окрену
пти­це­пев­цу, углађено,
ни Енглез се ич не прену
куку­рик­ну повређено.

Људи моји да ли има
ико да ме схва­ти јутрос?
Језик мој изгле­да њима
еспе­ран­то, есперантос…

Мир­ја­на Бал­те­за­ре­вић (Ниш)