Жикишон 2012

Побед­нич­ки афо­ри­зам за награ­ду „Зоран Матић Мазос“ на тему кари­ка­ту­ре „Тор­та“ Нико­ле Драгаша:

Никола Драгаш, карикатура "Торта"

Зину­ћу, па куд пукло.

Мари­на Дроб­ња­ко­вић (Нови Сад)