Жикишон 2012

Прво­на­гра­ђе­на песма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ на тему „Сре­ћа у несре­ћи“:

СРЕЋА У НЕСРЕЋИ (НАУК СИНОВЦУ)

Имао сам сре­ћу у несре­ћи
да сам био лопов понај­ве­ћи
у тре­нут­ку кад је нека бле­са
хтје­ла глу­мит’ Ели­о­та Неса…

Та буда­ла мисли­ла да гру­не
без зале­ђа и на нас тај­ку­не…

***
Пара врти гдје бур­ги­ја неће.
жао ми га – није им’о сре­ће…
Ал’ је им’о сре­ћу у несре­ћи,
па не скон­ча к`о дру­ги у вре­ћи…

Сад се лије­чи у дил­ка­ри некој
под катан­цем, од Бога дале­кој…

***
Зато добро упам­ти, сино­вац:
Прав­де има, ал’ је прав­да новац…
Сто­га вје­руј – није лако кра­сти,
чак и кад су сви тво­ји на вла­сти…

Чим се мало, ко ђоја, оја­ча –
сва­ка бена хоће од кола­ча…

***
Поред срп­ске иза­бра­не вла­сти
бити лопов – пита­ње је части.
Да те сва­ки трак­тор не пре­о­ре,
мораш бити на опре­зу горе…

Несре­ћа је што хва­та­ју, бра­ле,
ал’ је сре­ћа што там­ни­че мале.

***
Не схва­та­ју само они глу­пи
да се сре­ћа овдје лако купи.
Новој вла­сти тут­неш дви­је-три гуте,
па у руци држиш све аду­те
за тре­ну­так кад ће нека бле­са
хтјет’ одглу­мит’ Ели­о­та Неса…

Зато, сине, без каја­ња мећи –
ако желиш сре­ћу у несре­ћи.

Мила­дин Берић (Бања Лука, РС, БиХ)